HIU họp rà soát công tác viết báo cáo Tự đánh giá Cơ sở giáo dục năm 2018
08/09/2018

Vào lúc 13h30, ngày 07/09/2018, Phòng Đảm bảo chất lượng tổ chức Họp rà soát công tác viết báo cáo tự đánh giá nhà trường theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT. Trong suốt buổi họp, các Nhóm chuyên trách đã báo cáo tình hình đạt được cũng như các vướng mắc đối với từng tiêu chuẩn, tiêu chí đảm nhiệm. 

Cuối buổi họp, Đại diện BGH nhà trường, PGS.TS. Thái Bá Cần đã chỉ đạo các Nhóm chuyên trách tiếp tục làm việc nghiêm túc để hoàn thành Bản dự thảo Báo cáo tự đánh giá sớm nhất.

Minh Nhựt

Từ khóa:
Top