Tầm nhìn - sứ mạng -giá trị cốt lõi
22/06/2018

TẦM NHÌN

Trường Ðại học Quốc tế Hồng Bàng là cơ sở giáo dục Đại học Tư thục sáng tạo hàng đầu của Việt Nam và trong một số lĩnh vực, ngang hàng với các trường đại học hàng đầu của khu vực.

VISION

Hong Bang International University is the leading creative private education institution of Vietnam in some fields, on par with the leading universities in the region.

SỨ MẠNG

Sứ mạng cao cả của Trường Ðại học Quốc tế Hồng Bàng là đào tạo ra những con người sáng tạo với khả năng tư duy vượt trội, kỹ năng ứng dụng tri thức vào cuộc sống nhuần nhuyễn, cùng một tâm hồn cao thượng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đáp ứng nhu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển bùng nổ.

MISSION

The lofty mission of Hong Bang International University is to train creative people with the superior thinking ability and clever application skills of their knowledge to the reality, with a pure soul, good moral in order to fulfill the demands of the country in the period of dramatic development.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng và hiệu quả;

Năng động và sáng tạo;

Hội nhập và phát triển;

Sức mạnh liên ngành.

CORE VALUES

Quality and efficiency;

Dynamic and creative;

Integration and development;

Interdisciplinary strength.

Từ khóa:
Top