Các văn bản hướng dẫn Tự đánh giá cấp Cơ sở giáo dục
22/06/2018

1. Công văn Số: 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2018 về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

xem tại đây

2. Công văn Số: 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2018 hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học 

xem tại đây

3. Công văn hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Số: 768/QLCL-KĐCLGD):

 xem tại đây

4. Công văn Số: 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2018 về việc sử dụng tài liệu đánh hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

xem tại đây

Từ khóa:
Top